Společnost ALTEKO, s.r.o. získala Posudek na hygienické provedení jednotek TANGO, SAMBA a ALTON. Na základě požadovaných podkladů a osobní prohlídky výroby Státní zdravotní ústav konstatoval, že sestavné vzduchotechnické jednotky TANGO, SAMBA a ALTON splňují hygienické požadavky na tento typ vzduchotechnických zařízení z materiálového, konstrukčního i provozního hlediska a lze je použít k úpravě vzduchu ve všech typech prostorů podle údajů výrobce, vč. čistých prostorů.