Projekt
PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zajistit ochranu nového technického řešení.